چشم انداز

شرکت پرولاین تا سال 1400 به عنوان شرکت تولید کننده و توزیع کننده نرم افزارهای اپلیکیبل خواهد بود و سهم 40درصد از این صنعت را دارا خواهد بود.یکی از رویکردهای اصلی شرکت توسعه خلاقیت در جهت تمرکز بر روی نیازهای واقعی مشتری و ایجاد محصولات سفارشی سازی شده جهت کسب رضایت حداکثری مشتریان خواهد بود و از طریق کانال های ارتباطی مختلف ارتباط با مشتریان را تسریع و برای ایشان خلق ارزش می نماید.

ماموریت

شرکت پرولاین به عنوان بازوی ارزش آفرین کاربران در تسهیل استفاده از سیستم های رایانه ای و توسعه امنیت کاربری بر روی انواع دستگاه های پردازشگر خواهد بود.
There are no products