تبلیغات گوگلی

گوگل، غول تجارت الکترونیک چگونه بازارسازی می کند! گوگل، از ابتدای تأسیس اش تاکنون سعی کرده “انسان خوبی” در دنیای تجارت باشد. گوگل برای رسیدن به این هدف، کارهای مختلفی انجام داده است: طراحی محیط کاری دوستانه، حاکم کردن اخلاقیات بر روابط کاری و حاکم کردن یک اعتقاد میان کارکنان شرکت: “هیچ‌وقت به کسی بدی…

مشاهده بیشتر
There are no products