تخلف سایت های دولتی

سایت های دولتی نیز به بازی غیراخلاقی استخراج ارز دیجیتال پیوستند امروزه این ارزهای محبوب در بسیاری از بازارهای سرمایه ای جایگزین پول شده اند و با وجود مشکلات و موانع ذاتی آنها که غیرمتمرکز و مستقل بودن آن است همچنین محبوبیت خود را دارا هستند. ارزهای دیجیتال به نهاد و سازمان دولتی و بین…

مشاهده بیشتر
There are no products