تهدید سایبری

چگونه یک حمله سایبری بحران مالی بعدی را ایجاد می کند؟ مجرمان اینترنتی همیشه در پی یافتن راه هایی برای نفوذ به سیستم های مالی هستند. یکی از بزرگترین خطرهای حال حاضر، حمله به زیرساخت های مالی است. چنین حملاتی اعتماد عمومی به سیستم های مالی جهانی را به شدت کاهش داده و موجب می…

مشاهده بیشتر
There are no products