روز جهانی استاندارد

22 مهر (14 اکتبر) گرامی داشت روز جهانی استاندارد تاریخچه روز جهانی استاندارد صاحب نظران مساله جهانی شدن استانداردها را  یک رویداد حیاتی پس از انقلاب صنعتی می دانند. نخستین بار در سال 1906 میلادی بود که به منظور تعیین استانداردهایی عمومی و بین قاره ای سازمان و اجلاسی تشکیل شد تا درب های تجارت جهانی…

مشاهده بیشتر
There are no products