سرقت اطلاعات

آیا اطلاعات حذف‌شده ما قابل بازیابی است؟ برای فایل‌های حذف‌شده چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ ابزارهای قابل استفاده برای بازیابی داده‌های حذف‌شده در سطوح مختلفی موجود هستند. بعضی از آن‌ها، مانند ابزارهای رایانه‌ای قانونی، توسط دولت و سازمان‌های اجرای قانون برای تحقیق استفاده می‌شود. و برخی دیگر توسط هکرها برای دسترسی به اطلاعات حساس مورداستفاده قرار…

مشاهده بیشتر
There are no products