ss7

پروتکل Ss7 شبکه‌ای جهانی از اپراتورهای مخابراتی است. بدین معنا که هیچ‌کدام از آن‌ها مالک آن نبوده و حق مدیریت بر آن را ندارند. هرگونه تغییری هم که بخواهد در آن صورت بگیرد نیازمند رسیدن به توافقی جهانی و بین المللی است. بنابراین مشکلات Ss7 زمانی رفع می‌شود که یک شخص یا یک گروه برای مدیریت…

مشاهده بیشتر

اخیرا صحبت از یک شکاف امنیتی به میان آمده که بعد از 40 سال همچنان رفع نشده و امنیت کاربران تلفن های همراه را به خطر می اندازد. نگرانی های امنیتی زیادی درباره سیستم سیگنال دهی SS7 شکل گرفته که دربردارنده مجموعه ای از پروتکول های مویایلی برای مدت 40 سال بوده است. یکی از…

مشاهده بیشتر
There are no products