خطای Wrong Security Code زمانی رخ می دهد که مقادیر مربوط به کد امنیتی را اشتباه وارد کنید.
کد امنیتی به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.
در صورتی که کد امنیتی خوانا نیست با فشردن F5 و تازه کردن صفحه کد امنیتی تغییر خواهد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

There are no products